Helaas door omstandigheden wordt er besloten om een woning of bedrijf te ontruimen. Dit kan door overlijden zijn of door een faillissement of bedrijfsbeëindiging.

in alle gevallen zijn we een betrouwbare partner om dit zo vlot en snel mogelijke te laten verlopen. In samen spraak met de opdrachtgever of gevers stellen we een plan op om de opdracht zo naar betrouwbare level te brengen.

Samen met diverse partners proberen we de goederen zoveel mogelijk te hergebruiken.

 

Het doel bij deze opdrachten is dat we 100% hergebruik mogelijk maken.